Skip to content →

IT pole üksnes koodikirjutamine


Liis Vahe, TÜ teaduskooli kommunikatsiooni ja turunduse spetsialist


IT-maailma meeletult kiire areng mõjutab suuremal või vähemal määral meie kõigi igapäevaelu. Juba mõnda aega räägitakse IT-st kui tulevikuerialast. Võib üsna kindlalt väita, et ilma korraliku IT toeta ei toimi tänapäeval ükski ettevõtte ega ettevõtmine edukalt. Sageli arvatakse, et IT-alal töötamine tähendab üksnes numbrijadade jälgimist ja koodijuppide kirjutamist. Tegelikult on IT-maailm aga palju mitmekülgsem ning pakub rohkelt eri võimalusi.

IT-huvi kasvatamiseks ja IT-firma karjäärivõimaluste tutvustamiseks korraldas Tartu Ülikooli teaduskool koostöös Nortali ja Noored Koodi praktikutega kaks IT õppepäeva – 17. jaanuaril Tartus ning 24. jaanuaril Tallinnas. Õppepäevad olid suunatud 9.–11. klassi õpilastele. IT õppepäeva raames tutvustasid Eesti juhtiva ja rahvusvahelise tarkvara- ning ärikonsultatsioonide ettevõtte Nortali parimad analüütikud, testijad ja arendajad IT-ettevõtte köögipoolt ja andsid ülevaate oma igapäevatööst. Lisaks tuli õppepäeval juttu IT-firmas töötamiseks vajalikest omadustest ja oskustest. Päeva teises pooles said kõik osalejad töötubades omal käel järele proovida, kuidas on olla analüütik, arendaja või testija.

IT õppepäevad tõid kokku ligi 200 noort üldhariduskoolidest üle Eesti. Õpilaste suurest huvist andis tunnistust kohtade kiire täitumine. Soovijaid oli rohkemgi kui ruumi jätkus. Mõnusa sigina-sagina saatel täitusid klassiruumid päeva alguses uudishimulike noortega. Õppepäev teaduskooli poolt sisse juhatatud ja osalejad tervitatud, läks sõnajärg üle Nortali esindajatele.

Kärolin Varblane alustas karjäärivõimaluste tutvustamisega, rääkis Nortali suveülikoolist ning jagas nippe, kuidas leida hingelähedane kutsumus ja oma karjäär edukalt üles ehitada. Seejärel oli kord süsteemianalüütikute, arendajate ja testijate käes. Kadi Külasalu, Tanel Käär ja Este-Liin Margens Tartus ning Ulla-Mari Niit, Marko Kaar ja Irina Averjanova Tallinnas kirjeldasid noortele oma tavapärast tööpäeva, jagasid kogemusi ning rääkisid sellest, kuidas nad ühe või teise ametini jõudsid. Juttu tuli rollidevahelise suhtluse olulisusest, meeskonnatööst ning analüütiku, arendaja ja testijana töötamiseks vajalikest omadustest ja oskustest. Esinejad tõid välja, mis teeb Nortalist hea tööandja ning mida nad Nortali kultuuri puhul enim väärtustavad. Lisaks jagasid praktikud noortele soovitusi ja nippe iseõppeks.

 
Inspireerivad loengud kuulatud, suunduti kosutavale lõunapausile, millele järgnesid töötoad. Noored Koodi tegijad Tartu Ülikoolist olid osalejatele ette valmistanud toredad ülesanded, mida kolmeliikmelistest rühmades lahendama asuti. Päriselu tõetruuks jäljendamiseks koosnes iga meeskond testijast, arendajast ja analüütikust, kes mängisid läbi kogu arendusprotsessi kliendisuhtlusest lõpptestimiseni välja. Lisaks praktilistele oskustele arendasid osalejad töötubades oma suhtlemis- ja koostööoskust, millest päeva esimeses pooles palju juttu oli. Ülesanded sooritatud ja lahendused välja töötatud, oligi aeg päev kokku võtta. Loomulikult ei puudunud piduliku lõpetamise juurest ka väike üllatus.

Korraldajate suureks rõõmuks võeti üritus õpilaste poolt väga soojalt vastu. Tagasisides jagati hulgaliselt  kiidusõnu:

„Sain laheda kogemuse ja motivatsiooni juurde”

„MEGA ÄGE!”

„Super loengud.”

„See on täiega lahe”

Valdavalt toodi välja, et infopäev oli huvitav, hariv, informatiivne ja lõbus ning pakkus palju uusi teadmisi. Noored leidsid, et oma ala spetsialistide kaasamine oli hea mõte. Mitmed õpilased märkisid, et said infopäevalt olulist infot edasiste (eriala)valikute tegemiseks. Nii mõnigi osaleja tundis pärast õppepäeva, et just temast võib saada järgmine IT-geenius, kes töötab välja kõikide elu lihtsustavaid lahendusi.

„Üritus oli väga informatiivne ja kindlasti aitas mul mu edasist õppekava kujundada”

„Sain palju kasulikke teadmisi ja nõu enda karjääri üle otsustamiseks. Väga hea mõte oli päris IT-firma ja inimeste kaasamine.”

„Huvitav ja andis suurepärase ettekujutuse erinevatest ametitest IT alal“

„See andis ideid, mida tulevikus edasi teha ja sain aru et see ala võib olla mulle sobiv.”

Eriti meeldis noortele õppepäeva praktiline pool, mille raames sai „natuke IT-ameteid maitsta,“ nagu üks osalenu toredasti märkis. Töötoad lisasid päevale mängulisust ning pakkusid lisaks teadmistele ka nalja ja naeru. Osa õpilasi leidis, et sellist praktilist proovimist oleks võinud isegi rohkem olla.

Sai rohkem infot ametite kohta ning sai ise olla nendes ametites.”

„See oli väga hariv ning samal ajal ka lõbus”

Osalejate antud tagasisidest nähtus, et õppepäev täitis oma ülesande.

„Siin saab näha mis on IT ja miks seda vaja on ja näitab et IT pole ainult programmeerimine”

„Väga informatiivne ja vajalik, kõik peaksid informaatika kohta olema teadlikud, sest see on tulevik”

Hoolimata sellest, et mõnel õpilasel jäi ajaloolises auditooriumis istudes selg haigeks, teisel jalad kangeks ning üks osaleja suutis oma sõnul kaks korda peaaegu magama jääda, olid kõik päeva lõppedes õnnelikud, et nii vahval üritusel osaleda said. Oma sõpradele ja tuttavatele soovitaks üritust lausa 98% vastanutest. Suur osa noori leidis, et taolisi üritusi võiks tunduvalt rohkem olla. Lisaks IT-le sooviti näiteks humanitaarainete- ja majanduseteemalisi õppepäevi.

„Tehke rohkem sellised üritusi! Humanitaaraineid ja majandust ka”

„rohkem selliseid õppepäevi”

„Jätkata samasuguste lahedate ürituste korraldamisega.”

Teaduskoolil on ainult hea meel, et saime pakkuda noortele põnevat ja kasulikku sisu neile huvipakkuvas valdkonnas. Saladuskatte all võib öelda, et mõlgutame juba mõtteid ja peame plaane uute õppepäevade korraldamiseks.

Nagu ütles üks osaleja, olge muhedad ja kohtumiseni juba uutel üritustel!


Meil on hea meel aastakümnepikkuse koostöö üle TÜ teaduskooliga, toetades üldhariduskoolide õpilastele mõeldud  “Kobras” informaatikaviktoriini.  Sel aastal otsustasime koostöö viia järgmisele tasemele ning organiseerisime keskkooliõpilastele praktilise õppepäeva, mille raames tutvustasime nii erinevaid IT-ettevõtte rolle kui ka IT-s kasuks tulevaid oskusi ja omadusi.
Usume, et iseäranis vajalik ja oluline on ettevõttena toetada haridust just keskkooliealistele õpilastele, sest just sel perioodil hakkavad noored tegema konkreetsemalt tulevikuplaane ning tunnevad täpsemalt huvi erinevate karjäärialaste võimaluste osas.
Hindame teaduskooli tegevusi kõrgelt ning loodame tihedat kahepoolset koostööd jätkata ka lähitulevikus.
– Katrin Koha, Head of Employer Branding at Nortal –

Meie arust oli väga tore vaheldus ise klienti mängida ja analüütikuid kiusata keeruliste nõuetega. Õpilased olid väga tublid ja said suurepäraselt ülesannetega hakkama. Loodame, et me kedagi IT valdkonnast ära ei hirmutanud.
– Noored Koodi –

Published in Uncategorized

Comments

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga