Skip to content →

Kuidas käidi tuleproovil tulemaal


Marek Järvik


Kogemusi Bakuus toimunud esimesest noorte füüsika-, keemia- ja matemaatikaolümpiaadist.

„Ootame teie alla 16-aastataste õpilaste võistkonda 3.-7. detsembrini Bakuus toimuvale rahvusvahelisele noorte füüsika-, keemia- ja matemaatikaolümpiaadile,“ seisis mesiselt unisel augustikuul haridusministeeriumisse saadetud kirjas. Möödus kuu, kuni see kiri lõpuks teaduskooli maandus. Talendituunimislabori (Talents preparation lab – võistlusprojekti pealkiri) rahvaga võttis suhtluse ohjad enda kätte matemaatik Maksim Ivanov. Selgus, et Bakuul oli ambitsiooni muuta seni siseolümpiaadina toimunud füüsika-, keemia- ja matemaatika kombineeritud võistlus rahvusvaheliseks. Kuna korraldajad lubasid lahkelt katta enamiku osalemiskuludest, näis see süllelangenud kingitusena meie õpilastele saada rahvusvaheliselt võistluselt kogemusi.

Kui riikidevahelise dialoogi lükkas käima inglisekeelne kiri, siis järjest enam hakkas suhtlus kanduma vene keele lainetele. See tekitas mõtte, et ilmselt peab ka Eesti võistkonna komplekteerimisel keeleaspekti arvestama. Lisaks muidugi see, et õpilased oleks osavad nii keemias, füüsikas kui ka matemaatikas. Kõiki neid aspekte arvesse võttes otsustati saata Bakuusse võistlema Narva Pähklimäe gümnaasiumi 9. klassi õpilased German Lužini ja Ksenija Okuneva ning Pärnu vanalinna põhikooli üheksandik Jevgeni Lazarski. Õpilastega sõitis Aserbaidžaani juhendajana kaasa Tartu ülikooli bioorgaanilise keemia vanemteadur Darja Lavõgina.

Vasakult: Darja, Ksenija, Jevgeni ja German

Peale Eesti võistkonna tulid võistlusele kohale Valgevene, Venemaa, Türkmenistan, Kasahstan, Tadžikistan, Kõrgõstan ning Aserbaidžaani võistlejad. Viimaseid olid teistest märksa enam, u 50, kuna nende jaoks oli jätkuvalt tegemist siseriikliku olümpiaadi lõppvooruga.

Võistlusülesandeid iseloomustades ütleb Darja:

„Võistluse komplekti kuulus 4 matemaatika-, 3 keemia- ja 3 füüsikaülesannet. Matemaatikaülesannetes leidus nii algebrat kui geomeetriat; enamasti oli ette öeldud teatud stsenaarium, mida tuli tõestada (näiteks tuli tõestada, et ringjoone ümbritsemisel erineva kujuga nelinurkadega omab erinevatest võimalikest nelinurkadest vähimat ümbermõõtu ruut). Füüsikas oli üks ülesanne elektri teemal (takistite jada- ja rööpühendus) ning kaks ülesannet paigalseisvatele või liikuvatele kehadele mõjuvate jõudude arvutamise kohta. Keemiaülesanded olid vast kõige elulisemad (üks ülesanne oli näiteks neerukivide tekkimise kohta kaltsiumi ja magneesiumi lahustumatutest sooladest oksalaatidest).“ Ülesanded.

Õpilased pingutasid ülesannete lahendamisel kõvasti, kuid antud kolm tundi kogu komplekti lahendamiseks oli napp ja ülesanded rasked.  „Komplekti keerukust näitab ka see, et olümpiaadi absoluutne võitja (pärit Tadžikistanist) sai vaid 69 punkti 100-st. Mentorite omavahelistes vestlustes hinnati kõige raskemaks osaks füüsikat,“ kommenteerib Darja.

Tulemuste tabel

Meie õpilased esinesid tublilt! „Arvestades asjaolu, et võistkonda valitud õpilaste jaoks oli see elu esimene rahvusvaheline võistlus, peab Darja tulemusi päris heaks: Jevgenile hõbe-, Germanile pronksmedali ja riikide arvestuses kokkuvõttes 7. koht.

“Kõikides meie töödes oli päris hästi lahendatud keemia osa. Paraku tuleb aga nentida, et ülesannete tase matemaatikas ja eriti füüsikas jäi meie õpilastele liialt keeruliseks.  Matemaatikast lahendasid õpilased vaid geomeetriliste sugemetega ülesanded, füüsikas jäeti viimane ülesanne (kõige aeganõudvam, samas ka kõige hinnalisem punktide poolest) praktiliselt lahendamata,“ hindab Darja.

Kindlasti tulnuks veelgi parem resultaat, kui õpilased oleks saanud rohkem ettevalmistust. Üle kivide-kändude kulgenud infovahetuse tõttu õpilaste eri-ettevalmistuseks aega ei jäänud, ja ega polnud võimalikki, sest varasem kogemus antud võistlusest puudus. Nüüd jäi ettevalmistus suuresti õpilaste kodukoolide ja nende enda kanda. Lisaettevalmistuse olulisust rõhutab seegi, et antud võistluse temaatikasse kuulus küsimusi, mille lahendamine nõuab teadmisi, mida meie kooliprogramm ja õpikud ei sisalda.

Maksim Ivanov lisas omalt poolt, et võistluse ülesanded olid väga keerukad ja nende lahendamiseks antud kolm tundi (tund aine kohta) napp. Neis oludes tuli välja, et väga kõrge koha võis saada panustades vaid ühele ainele. „Kui see võistlus peaks tulevikus jätkuma, siis tuleb strateegiale mõelda,“ selgitab Maksim. Meie õpilased olid sellest aspektist vaadatuna pigem universaalid, kes püüdsid punkte kõigist võistluse osadest.

Nüüd läheb elu edasi. Korraldajad mõtlevad järgmise aasta võistluse peale, mis lubati teha juba kahepäevane, et anda õpilastele lahendamiseks rohkem aega. „Meiegi oleme siis targemad, sest teame, mida sellest võistlusest oodata,“ vaatab tulevikku Maksim.

 

 

 

 

 

Published in Uncategorized

Comments

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga