Skip to content →

TÜ teaduskooli ajaveeb Posts

Euroopa ühtsust toidavad kriisid ja rahvuslikud huvid


Marek Järvik, arendus- ja koostöö peaspetsialist


Euroopa Komisjon prognoosib käesolevaks aastaks suurt majanduslangust Euroopa Liidus (EL), enam kannatavad selles Vahemereäärsed riigid. Majanduslik pinge on toonud lauale tüliõuna Põhja- ja Lõuna-Euroopa riikide vahel. Kas koroona murrab Euroopa ühtsuse? Tartu Ülikooli ajaloodotsent Kaarel Piirimäe aitab intervjuus vaadata ajalukku, et mõista EL-i tulevikku.  

Leave a Comment

Videoloengutega jõuab kõigi huvilisteni


Marek Järvik, arendus- ja koostöö peaspetsialist


13.–17. aprillini korraldas Tartu Ülikooli teaduskool koolinoortele mõeldud videoloengute nädala. Iga päev pidasid ülikooli teadlased ühe pooletunnise loengu ning vastasid kuulajate küsimustele. Kõik loengud algasid kell 11.00 ning toimusid Microsoft Teamsi vahendusel. Loengule olid oodatud ennekõike põhikooli vanema astme õpilased ja gümnasistid, ent reaalselt oli kõigil huvilistel võimalik tasuta loengutest osa saada.

Leave a Comment

10 aastat elusaatusi muutvaid õpikodasid


Eero Uustalu, Kaido Reivelt, Liis Vahe


Kõik teavad, et loodusteaduste õppimisel ja õpetamisel on praktilised tööd hädavajalikud. Realiseerida on sellist õpet tihti aga keeruline. Üheks suurepäraseks näiteks on füüsika, keemia ja bioloogia (FKB) õpikojad, mis pakuvad juba kümme aastat 7.–12. klassi õpilastele süvendatud laboriõpet. Õpikodade lugu on lugu ühest täitunud unistusest ja paljudest muutunud elusaatustest.

Leave a Comment

IT pole üksnes koodikirjutamine


Liis Vahe, TÜ teaduskooli kommunikatsiooni ja turunduse spetsialist


IT-maailma meeletult kiire areng mõjutab suuremal või vähemal määral meie kõigi igapäevaelu. Juba mõnda aega räägitakse IT-st kui tulevikuerialast. Võib üsna kindlalt väita, et ilma korraliku IT toeta ei toimi tänapäeval ükski ettevõtte ega ettevõtmine edukalt. Sageli arvatakse, et IT-alal töötamine tähendab üksnes numbrijadade jälgimist ja koodijuppide kirjutamist. Tegelikult on IT-maailm aga palju mitmekülgsem ning pakub rohkelt eri võimalusi.

Leave a Comment

105 loengut riietumiskultuurist astrobioloogiani


Liis Vahe, TÜ teaduskooli kommunikatsiooni ja turunduse spetsialist


Just nii palju loenguid kinkis Tartu Ülikool rahvusülikooli 100. aastapäeva puhul Eesti õpilastele. Tartu Ülikooli teaduskooli eestvedamisel külastasid ülikooli teadlased, õppejõud ja kraadiõppurid 2019. aasta jooksul enam kui 80 kooli üle vabariigi pidades üle saja põneva loengu. Eesmärk oli tuua Tartu Ülikooli teadus- ja õppetöö õpilastele lähemale, levitada teaduslikku maailmapilti ning tutvustada ülikooli tegemisi laiemalt.

Leave a Comment

Tartu ülikooli teaduskool – kooli huvilistele


Marek Järvik, Tartu ülikooli teaduse populariseerimise peaspetsialist


Tartu ülikooli teaduskooli toimimispõhimõtted – pakkuda arenguvõimalusi kõigile võimekatele õpilastele sõltumata elukohast – pandi paika 1965. aastal, kui ajakirjanduses avaldati sisseastumisülesanded mittestatsionaarsesse matemaatikakooli. Meie tegevuses joonistub kolm omavahel seotud liini: koolitused õpilastele, huvi tekitavad ning stimuleerivad võistlusmängud ja tipptasemele olümpiaadid. 

Leave a Comment