Skip to content →

Teaduskooli väljakutseid pakkunud aasta


Ana Valdmann, TÜ teaduskooli direktor


Tartu Ülikooli teaduskoolil on nüüdseks seljataga üks tõsiseid väljakutseid pakkunud aasta.  Põhjusi on siin mitmeid. Esiteks muidugi sellepärast, et mulle endale oli see teaduskooli juhina sisseelamise aastaks.

Väga valusalt puudutas meie tööd aga koroona, mis on takistanud ja takistab siiani meie normaalset töökorraldust kõigil tasanditel. Eriti halvas koroona olümpiaadide läbiviimist. Pidime päevapealt kõike ümber korraldama ning viima oma tegemised aeg-ajalt täielikult veebi, mis oli teaduskoolile täiesti uus kogemus.

Siiski õnnestus meil läbi viia kõik Eesti olümpiaadid, mida oli eelmisel aastal 18. Selleks et välja selgitada, kuidas koroona mõjutas olümpiaadide lõppvoorudes osalenud õpilasi, viisime nende seas läbi küsitluse. 182 vastanud õpilasest 79% oli olümpiaadidel osalenud virtuaalselt. Nendest omakorda 17% pidas oluliseks olümpiaadidel reaalselt kokkusaamist ja suhtlemist kaasvõistlejatega.

Veebiolümpiaadid tähendavad lisaks teistsugusele korraldusele ka teist tüüpi ülesandeid. Kauaaegne bioloogiaolümpiaadide eestvedaja ja rahvusvahelise bioloogiaolümpiaadi võistkonna mentori Sulev Kuuse sõnul langeb veebis toimuvate olümpiaadide tase ja õpilaste ettevalmistus rahvusvahelisteks olümpiaadideks oluliselt. Eksperimentaalseid ülesandeid ju veebis läbi ei vii ja väga suure tähtsusega on ka õpilaste omavaheline suhtlus ning kontakt olümpiaadi korraldavate õppejõudude ja üliõpilaste vahel.

Teisest küljest andsid veebipõhised rahvusvahelised olümpiaadid võimaluse osaleda rohkematel õpilastel enamatel võistlustel. Rohkemate õpilaste osalemine tõi kaasa ka rohkem medaleid.

Joonis 1. Osalemine rahvusvahelistel olümpiaadidel aastatel 2017–2021

Joonis 2. Medalid rahvusvahelistelt olümpiaadidelt aastatel 2017–2021

Vähem mõjutas koroona teaduskooli õppetööd, sest kõik meie kursused toimuvad juba pikemat aega Moodle´i  keskkonnas. See annab võimaluse osaleda kursustel kõikidel võimekatel õpilastel sõltumata elukohast.

Joonis 3. Teaduskooli kursuste lõpetajad piirkonniti 2020/2021

Õpilased toovad positiivse poolena esile, et teaduskooli e-kursused võimaldavad neile vabamat ajagraafikut ning pakuvad võimalust valida endale sobilik tempo, olles seega ajaliselt efektiivsemad. Samuti on väljakutseid pakkuvatele kursustele kodus lihtsam keskenduda.

Meie küsitluse põhjal kohanesid õpilased edukalt ka lockdown’i-aegse lauskaugõppega. Selliselt arvanute jaoks mängis ilmselt positiivset rolli ka õpetajate toetus ja neilt saadud piisav tagasiside. Samas tuleb arvestada, et küsitluses osalesid võimekamad õpilased, kes on üldjoontes rohkem motiveeritud õppima ja keskendunud tulemustele.

Siiski oli teaduskooli kursuste lõpetanute osakaal mõningal määral väiksem kui koroonakriisile eelnenud perioodil. MTÜ Talendikeskuse juhi Viire Sepa sõnul on selge, et kaugõpe eeldab õppijatelt suuremat ennastjuhtivust, motivatsiooni ja valmisolekut pingutamiseks kui tavapärane kontaktõpe.

Joonis 4. Teaduskooli kursuste lõpetamine aastatel 2016–2021

Andekate kohta käib väga palju müüte. Üks levinumaid on arvatavasti see, et nad suudavad end realiseerida keskkonnast sõltumata, tõustes igal juhul esile “nagu koor piima peale”. Ometigi võib meie kõrval olla peidus andekaid lapsi, kelle võimetest pole aimu ei neil endil ega ka vanematel või õpetajatel lihtsalt seetõttu, et neil lastel pole olnud võimalust end proovile panna oma spetsiifilises andeväljas. Tihti arvatakse, et andekad saavad ise hakkama. Meie arvates see nii ei ole ning toetame andekaid õpilasi ja nende õpetajaid e-kursuste, õppematerjalide ja täiendkoolitustega.

Teiseks, miks teaduskooli aasta oli keerukas, olid muutused meeskonnas. Jaanuaris lahkus  teaduskoolist senine suurepärane juht Riin Tamm ning asus tööle Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonda. Enne kui jõudsin oma uude ametisse sisse elada, lahkus ka arendusjuht Marek Järvik. Astusin üle teaduskooli ukse üpris väriseva südamega, teades et kerge ei saa mul olema. Tõesti oli hullumeelne aasta, täis tundmatust, väljakutseid ja segadust. Alustasin tööd aprillis ja nagu pildilt näha, olime sügiseks rõõmsad, kohanenud muutustega ja täis energiat.

Mul on väga hea meel tõdeda, et koos oleme suutnud kõik 2021. aastaks planeeritud tegevused ellu viia. Mulle meeldib teadmine, et minu kõrval on inimesed, kes on alati milleski minust kogenumad, teadlikumad, targemad, oskuslikumad. Inimesed, kelle peale võib alati loota.

Published in Uncategorized

Comments

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga