Skip to content →

Rubriik: Uncategorized

Tallinna Reaalkooli edu ja sooline lõhe informaatikaolümpiaadil


Sandra Schumann

Sandra Schumann on kõige edukam tüdruk informaatikaolümpiaadil. Tallinna Reaalkooli õpilasena sai ta 11. klassis lõppvoorus edasijõudnute tasemel teise koha ning aasta hiljem oli lahtise võistluse parim. Hetkel on ta Harvardi Ülikooli neljanda aasta arvutiteaduste üliõpilane.


TALLINNA REAALKOOLIST

Tallinna Reaalkooli (ning ilmselt ka Hugo Treffneri Gümnaasiumi ja Nõo Reaalgümnaasiumi, kuigi nende kohta on mul vähem informatsiooni) edukuse fenomenil on kindlasti mitu põhjust. Informaatikaolümpiaadi osas mängib rolli programmeerimise õppesuuna olemasolu koos heade programmeerimisõpetajatega. Õppesuund üksinda aga ei seleta, miks nii paljud informaatikaolümpiaadil osalevad õpilased on koondunud üksikutesse koolidesse. Järgnevalt teen ma mõningaid oletusi ja ei saa garanteerida, et kõik järgnev on alati sada protsenti just nii nagu kirjeldatud, aga proovin anda edasi oma olümpiaadiaastate perspektiivi.

Loe edasi Tallinna Reaalkooli edu ja sooline lõhe informaatikaolümpiaadil

Leave a Comment

Ülevaade TÜ teaduskooli noortefoorumist


Priit Pärnapuu, parnapuu@teadusfilosoofia.ee


Lühendatud ja toimetatud kujul ilmus tekst 20. jaanuari Õpetajate Lehes.

5. jaanuaril toimus eelkõige vabariiklike aineolümpiaadide korraldajana tuntud TÜ teaduskooli noortefoorum teemal „Mis takistab andekate noorte kiiret tippu jõudmist.“ Foorumi avanud teaduskooli direktor Mihkel Kree lubas sajakonnale kohal viibinud noorele, et teaduskool kuulab ära ettepanekud Eesti haridussüsteemi muutmiseks, sõelub ja kaalub neid ning väärtuslikud neist saavad ellu viidud või ettepanekutena esitatud asjakohastele institutsioonidele. Järgnevalt on esitatud valik noortefoorumil kõrvu jäänud ideedest.

Loe edasi Ülevaade TÜ teaduskooli noortefoorumist

Leave a Comment

Kadri-Ann Valdur: Noorte potentsiaali ei osata õigel ajal ära tunda


Priit Pärnapuu, parnapuu@teadusfilosoofia.ee


5. jaanuaril toimub TÜ teaduskooli esimene noortefoorum „Mis takistab andekate noorte kiiret tippujõudmist?”. Foorum võimaldab noortel avaldada arvamust, kuidas Eesti haridussüsteem saaks senisest paremini toetada andekate noorte arengut. Ühe esinejana astub üles Tartu Ülikooli füüsika, keemia ja materjaliteaduse õppekava esimese aasta üliõpilane Kadri-Ann Valdur. Kadri-Ann on Tallinna Reaalkooli gümnasistina esindanud Eestit rahvusvahelisel geograafiaolümpiaadil ja saanud õpilaste riiklikul teadustööde konkursil Tartu Observatooriumi eripreemia.


Ülikoolist

Kadri-Annil on lõppemas esimene semester Tartu Ülikoolis. Esimest semestrit iseloomustab ta kui „teradest sõkalde eraldamist“, „põhja ladumist“ ja „taseme ühtlustamist“. Tema sõnul varasematel aastatel on mõnel loodusteaduse õppekaval koguni pea pooled alustajatest välja langenud või ise lahkunud. Paljude lahkumiste taga olevadki just sügavama huvi puudumine valitud eriala vastu. Kadri-Ann enda puhul välja langemist ei pelga, sest huvi on tal olemas, kursusekaaslased aitavad üksteist õppimises ning vanematelt kursustelt pärit tuutorid teavad vastuseid korralduslikele küsimustele. Samuti olevat abiks õppetöö üldine korraldus, kus jooksvad kontrolltööd sunnivad järjepidevalt õppima.

Loe edasi Kadri-Ann Valdur: Noorte potentsiaali ei osata õigel ajal ära tunda

Leave a Comment

Ülevaade Indias toimunud astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadist


Tiit Sepp


18. detsembri õhtupoolikul toimunud X Astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadi (IOAA) lõputseremoonia jagab Eesti astronoomiaolümpiaadide ajaloo kaheks. Enne seda oli 12 aastat, kui Eesti oli osalenud astronoomiaolümpiaadidel ja saanud seal nii äramärkimisi, pronksmedaleid kui ka hõbedaid. Alates 18. detsemberist kuulub Eesti aga riikide hulka, mis on võitnud ka kuldmedaleid. Kiita tuleb ennekõike Tallinna Reaalkooli 12a klassi õpilast Taavet Kaldat, kes esimese eestlasena astronoomiaolümpiaadilt kuldse kaelaehte koju tõi, teenides kolmest erinevast voorust (vaatlus, teooria, andmeanalüüs) kokku 475 punkti 600st võimalikust.

Taavet Kalda

Loe edasi Ülevaade Indias toimunud astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadist

Leave a Comment